dimecres, 27 de maig de 2015

El Consell que tots volem

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix en el seu article 71 que els Consells Insulars podran assumir la funció executiva de competències com sanitat, ensenyament, obres públiques i moltes altres. El propi Estatut defineix el Govern Balear com un òrgan coordinador, mentre que el vertader òrgan de govern passaria a ser cada un dels Consells.

Però actualment ens trobam davant un Consell de Mallorca fort i potent? Justament al contrari. Quan parlam del Consell, ens trobam amb 3 postures ben diferenciades: els qui aposten per l'abolició d'aquestes institucions com a mesura d'austeritat; en segon lloc, els qui aposten per l'existència d'un Consell però sense massa protagonisme –la situació actual– i, per últim, els qui defensam una major implicació dels 4 Consells dins la vida social i política de cada illa.


Hem d'aspirar a tenir un Consell Insular fort i potent que assumeixi totes les competències possibles (o les màximes dins les seves possibilitats) i que aquestes estiguin ben dotades econòmicament. Perquè quant més descentralitzat estigui el poder, més lluny arribarem amb les nostres polítiques. S'ha de fer un exercici de responsabilitat per part del proper Govern Balear, i que aquest, iniciï un diàleg amb els presidents i presidentes dels diferents Consells per tal de fer una legislatura que avanci amb el desenvolupament normatiu del propi Estatut.

A la pregunta que vos estareu plantejant ara mateix, sobre perquè és tan necessari que els Consells assumeixin competències executives, la resposta és senzilla: Des de Palma, per molt que ens estimem les altres illes, no podem conèixer els seus vertaders problemes i ni molt manco les incidències quotidianes del dia a dia. Per tant, si volem aspirar a tenir una Comunitat forta i cohesionada hem de cedir part del 'poder' al seu coherent titular.

I, a la pregunta de perquè no eliminar els Consells com a mesura d'estalvi, la resposta també és clara, els òrgans legislatiu i executius mai suposen una despesa significativa. Clar que hem d'aspirar a l'equilibri pressupostari i clar que no podem malgastar els diners públics, però la forma de fer-ho no és eliminar institucions i càrrecs polítics legítims.

En definitiva, enlloc de pensar a 4 anys vista, hauríem d'exigir als nostres representants públics que establissin un projecte a 10 anys vista per la nostra Comunitat. I, dins aquest pla, ens hauríem de plantejar quin Consell volem, si un òrgan merament decoratiu o una institució digna, de prestigi i amb clara implicació oberta als ciutadans. Jo tenc clar quina postura defensaré. I tu?

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Comparteix

 
Copyright © . 4 Illes en Moviment - Posts · Comments
Tema Dissenyat per Rafel Coll · Patrocinat per Blogger